U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juni 2002, 14.00u

van Jos Stassen aan minister Jaak Gabriels, beantwoord door minister Patrick Dewael
260 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de kritiek van Unizo op de nieuwe regeling inzake expansiesteun.

Minister-president Dewael zal op deze vraag antwoorden.

Jos Stassen

Ik stel vast dat minister Gabriels hier niet vaak aanwezig is. Daardoor kunnen we niet discussiëren met hem over zijn beleid.

Bij het aantreden van deze regering was men het erover eens dat er op de markt genoeg financiële middelen zijn voor economische investeringen. Een uitzondering werd gemaakt voor de startende en de kleine ondernemingen en voor ecologische investeringen.

Op basis daarvan heeft minister Van Mechelen onder meer een ontwerp van kaderdecreet uitgewerkt over de expansiesteun. De Raad van State heeft zich over dit ontwerp uitgesproken en binnenkort zal het voorgelegd worden aan het parlement.

Nu stelt Unizo dat dit ontwerp eigenlijk een uitzonderingssituatie creëert voor de grote ondernemingen en dat het niet beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Daarom zou ik graag weten hoe de minister van economie reageert op deze belangrijke kritiek.

Minister-president Patrick Dewael

Minister Gabriels verblijft momenteel in Japan. Hij is daar niet alleen om sportieve redenen, maar ook in het kader van zijn opdracht inzake buitenlandse handel.

De vroegere expansiewetgeving kwam vooral ten goede aan de grote ondernemingen, legde de nadruk op het aspect tewerkstelling en was automatisch toepasbaar, wat problemen opleverde met Europa.

Minister Van Mechelen heeft de basis gelegd voor een expansiebeleid nieuwe stijl. Zijn ontwerp voor een nieuw expansiedecreet zal uitgebreid aan bod komen in dit parlement. KMO's zullen meer dan in het verleden in aanmerking komen voor expansiesteun. Behalve tewerkstelling zullen er nog andere criteria worden ingevoerd, onder meer vorming en opleiding, investeringen in milieutechnologie en onderzoek en ontwikkeling (O&0). Niet alleen de overheid maar ook de privé-sector moet meer investeren in research.

Unizo kan bij de parlementaire behandeling van het ontwerp van decreet betrokken worden. Eventueel kan het ontwerp dan nog worden bijgestuurd. Er wordt veel meer dan vroeger rekening gehouden met de KMO's.

Jos Stassen

Ik steun de analyse van de minister-president.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Didier Ramoudt aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Paul Van Grembergen
262 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.