U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juni 2002, 14.00u

van Dirk De Cock aan minister Paul Van Grembergen
257 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Cock tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over het Vlaams feestlied voor de viering van 700 jaar Guldensporenslag.

Dirk De Cock

In de kranten van gisteren stonden er negatieve commentaren over het feestlied dat door de Vlaamse regering werd uitgekozen voor de viering van 700 jaar Guldensporenslag. Men vraagt zich bijvoorbeeld af of het feestlied in overeenstemming is met het decreet van 5 november 1990.

In een maatschappij moet dynamiek mogelijk zijn. Met dit feestlied stapt Vlaanderen af van het vijandbeeld waaraan sommigen zo gehecht blijven, en zoekt het naar kansen op interactie.

In onze maatschappij staat perceptie meer en meer gelijk met de realiteit. Daarom vraag ik de regering dat ze de perceptie zou ombuigen. Wie heeft dit lied gekozen en waarom?

Minister Paul Van Grembergen

In de kranten van gisteren werd voor het feestlied verkeerdelijk ook het woord volkslied gebruikt. Een volkslied is een symbool, een hymne die bij plechtige gelegenheden wordt gezongen. Deze symbolen moet men eer betonen, want anders kwetst men de ziel van anderen. Men mag deze symbolen echter niet misbruiken.

De Vlaamse regering wil de Vlaamse symbolen niet verdoezelen. Bij plechtige gelegenheden zullen onze hymne en onze Vlaamse Leeuw nog steeds aanwezig zijn. De regering wil echter het Franse voorbeeld volgen en van de nationale feestdag op 11 juli een volksfeest maken en niet alleen het feest van een aantal notabelen.

Feestliederen zijn liederen van een bepaald moment. Zo is dit lied gecreëerd ter gelegenheid van zevenhonderd jaar Guldensporenslag. De Vlaamse regering heeft dit lied niet zelf gekozen. Een eerbaar gezelschap heeft een voorstel geformuleerd en de regering heeft daarmee ingestemd.

We willen ook proberen om van 11 juli een vakantiedag te maken voor het hele Vlaamse volk. (Applaus bij AGALEV en bij VU&ID)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Jos Stassen aan minister Jaak Gabriels, beantwoord door minister Patrick Dewael
260 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.