U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Politiek verlof personeelsleden Vlaamse Gemeenschap

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen.

De algemene bespreking is geopend.

Leo Peeters

, verslaggever : Het ontwerp van decreet over het politiek verlof voor de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap werd in de commissie samen met het ontwerp van decreet over het politiek verlof voor de personeelsleden van het Vlaams Gewest besproken.

Het betreft hier een aanpassing van de decretale bepalingen uit 1988, conform de federale beslissingen die hierover werden genomen. Voortaan vallen ook de districtsraden onder deze bepalingen. De twee ontwerpen van decreet zullen retroactief in werking treden vanaf 1 januari 2001.

De vakorganisaties gingen eenparig met de teksten akkoord. Aan de technische opmerkingen van de Raad van State werd tegemoetkomen door het indienen van amendementen. Dit decreet is een duidelijke verbetering van de situatie. Voor de rest van de algemene en artikelsgewijze bespreking verwijs ik naar het verslag.

De commissie heeft de twee ontwerpen van decreet unaniem goedgekeurd. (Applaus)

Minister Paul Van Grembergen

Deze ontwerpen zullen de materiële omstandigheden van de ambtenaren die een politiek mandaat willen uitoefenen, zeker vergemakkelijken.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.