U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Politiek verlof personeelsleden Vlaamse Gemeenschap

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen.

De algemene bespreking is geopend.

Leo Peeters

, verslaggever : Het ontwerp van decreet over het politiek verlof voor de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap werd in de commissie samen met het ontwerp van decreet over het politiek verlof voor de personeelsleden van het Vlaams Gewest besproken.

Het betreft hier een aanpassing van de decretale bepalingen uit 1988, conform de federale beslissingen die hierover werden genomen. Voortaan vallen ook de districtsraden onder deze bepalingen. De twee ontwerpen van decreet zullen retroactief in werking treden vanaf 1 januari 2001.

De vakorganisaties gingen eenparig met de teksten akkoord. Aan de technische opmerkingen van de Raad van State werd tegemoetkomen door het indienen van amendementen. Dit decreet is een duidelijke verbetering van de situatie. Voor de rest van de algemene en artikelsgewijze bespreking verwijs ik naar het verslag.

De commissie heeft de twee ontwerpen van decreet unaniem goedgekeurd. (Applaus)

Minister Paul Van Grembergen

Deze ontwerpen zullen de materiële omstandigheden van de ambtenaren die een politiek mandaat willen uitoefenen, zeker vergemakkelijken.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.