U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 mei 2002, 14.00u

van Isabel Vertriest aan minister Vera Dua
223 (2001-2002)
van Gerald Kindermans aan minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Vera Dua
224 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van mevrouw Vertriest tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en van de heer Kindermans tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over het proefcentrum voor fruitteelt in Gorsem.

Minister Dua zal op deze vragen antwoorden.

Isabel Vertriest

Vorige week is deining ontstaat in het proefcentrum voor fruitteelt van Gorsem. Een aantal onderzoekers dreigt ontslagen te worden bij gebrek aan subsidies voor het wetenschappelijk onderzoek. Na de regionalisering van Landbouw, is minister Dua bevoegd geworden voor Landbouw en minister Van Mechelen voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hoe zorgt minister Dua ervoor dat de onderzoeksprojecten niet zullen stilvallen na de regionalisering?

Gerald Kindermans

Ik heb mijn vraag gesteld aan minister Van Mechelen omdat hij bevoegd is voor wetenschappelijk onderzoek, maar ik vermoed dat minister Dua ook in zijn naam zal antwoorden. Ik heb in de pers vernomen dat de financiering van een aantal proefprojecten in het proefcentrum voor fruitteelt van Gorsem dreigt stil te vallen. De subsidies zijn al mondeling beloofd, maar zijn die beloftes al hard gemaakt zodat de projecten kunnen worden voortgezet? Het is onverantwoord dat men het proefcentrum in het ongewisse laat omdat daardoor een aantal mensen ontslagen dreigt te worden.

Minister Vera Dua

Ik antwoord inderdaad in overleg met minister Van Mechelen. Na de regionalisering van Landbouw werd minister Van Mechelen bevoegd voor projectonderzoek en ik voor landbouwonderzoek. Ons uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat we de continuïteit van de onderzoeken moesten garanderen.

De mediaberichten verbazen mij omdat ik samen met minister Van Mechelen het centrum al een brief heb geschreven waarin de subsidies worden bevestigd. Op 17 mei stel ik samen met minister Van Mechelen een nota voor aan de Vlaamse regering waarin we stellen dat contractonderzoek kan voortgaan. Voorts schrijven we in die nota dat het bestaande onderzoek verlengd zal worden en dat naar financiering gezocht moet worden voor eventuele nieuwe voorstellen. Dat is overigens al gebeurd in het kader van de begrotingscontrole voor het jaar 2002. De leiding van het proefcentrum van Gorsem is daarvan op de hoogte.

We begrijpen de ongerustheid van het personeel. Toch willen we opmerken dat contractonderzoek goed is voor 75 procent van de werkingsmiddelen van het proefcentrum en dat is geen ideale situatie.

In het regeerakkoord werd afgesproken dat er een doorlichting zou komen van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw, zowel van de onderszoeksinstellingen als van het projectonderzoek. De resultaten van deze audit zullen in het najaar bekend zijn. Dan kunnen de krijtlijnen van het toekomstig beleid worden uitgetekend. Misschien zorgt precies deze audit voor ongerustheid bij het personeel.

In elk geval zullen de contracten verderlopen. De nieuwe voorstellen zullen worden onderzocht en gehonoreerd indien ze waardevol zijn.

Gerald Kindermans

Blijkbaar zullen de projecten die aflopen in 2002, voortgezet worden. Ik neem nota van het feit dat er een audit komt. Ik hoop dat deze audit niet van meet af aan de opdracht meekreeg sommige zaken te hervormen of af te schaffen.

Onderzoek is belangrijk voor de specialisatie van de fruitsector en dat is essentieel voor onze concurrentiepositie in het buitenland.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.