U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 mei 2002, 10.00u

van Veerle Declercq, Jos Stassen, Jan Laurys, Jacques Laverge, Robert Voorhamme en André-Emiel Bogaert, verslag door Frans De Cock
975 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Declercq en de heren Stassen, Laurys, Laverge, Voorhamme en Bogaert betreffende de invoering van een Handvest van de Werkzoekende.

De bespreking is geopend.

De heer De Cock, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Het voorstel van resolutie wordt op een mooi symbolisch moment besproken : tussen een mei en het feest van Rerum Novarum.

Dit voorstel is een actualisering van het Charter van de Werkzoekende uit het begin van de jaren negentig en vertaalt dat in een handvest. Niet alleen de arbeidsmarkt is immers veranderd maar ook de institutionele en constitutionele context is grondig gewijzigd. Een aantal zaken moesten dringend aangepast worden, zowel voor de werkzoekende werklozen als voor de werknemers die ander werk zoeken.

Dit voorstel van resolutie heeft ook betrekking op de arbeidsbegeleiding, de werkervaringsprojecten en de procedures van inspraak en overleg.

De indieners vragen de Vlaamse regering, en dan vooral de minister van Werkgelegenheid, om de opdrachten uit dit handvest te vast te leggen in een ontwerp van decreet. Daartoe zal ook overlegd moeten worden met de werkgevers. (Applaus)

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Isabel Vertriest, Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex, verslag door Jacky Maes
782 (2000-2001) nr. 1
van Robert Voorhamme, André Denys, Johan Malcorps en Jos Bex, verslag door Marc Cordeel
1040 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.