U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemmingen

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw De Lobel en de heren Verougstraete en Penris tot besluit van de op 12 maart 2002 door mevrouw De Lobel in commissie gehouden interpellatie tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de sociale bescherming van lokale mandatarissen met geschorst pensioen.

  • De met redenen omklede motie wordt met 16 stemmen tegen 63 bij 32 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.