U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heren Loones en Schuermans tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de eventuele omvorming van de milieuheffingen tot milieubijdragen voor de Vlaamse bedrijven na de schrapping van de fiscale aftrekbaarheid.

Jan Loones

Een deel van het Vlaamse bedrijfsleven dreigt het slachtoffer te worden van de federale begrotingsaanpassing. Als compensatie voor de verlaging van de vennootschapsbelastingen, zijn een aantal gewestelijke belastingen niet langer fiscaal aftrekbaar. Aanvankelijk opperden minister-president Dewael en minister Van Mechelen het idee om die heffingen om te zetten in fiscaal aftrekbare bijdragen. Inmiddels hebben beiden hun verklaringen afgezwakt en hopen dat er een oplossing uit de bus komt in het Overlegcomité. Wij stellen evenwel voor een oplossing te zoeken binnen onze eigen bevoegdheden. Welke oplossing streeft minister Van Mechelen na?

Eddy Schuermans

De Vlaamse regering komt haar belofte om de bedrijfslasten te verlagen niet na. De federale hervorming van de vennootschapsbelasting wordt gecompenseerd door een aantal gewestelijke heffingen niet langer aftrekbaar te maken. En dat terwijl minister Gabriels in zijn actieplan Ondernemend Vlaanderen de ondernemingen een tegemoetkoming belooft op het vlak van de milieuheffingen.

Eigenlijk grijpt men van op het federale niveau in de Vlaamse bevoegdheden in. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de Vlaamse regering probeert orde op zaken te stellen door snel de milieuheffingen om te vormen tot aftrekbare bijdragen.

Welke oplossing streeft de Vlaamse regering na? Zal de Vlaamse regering proberen de federale maatregel bij te sturen of zal ze een oplossing zoeken in haar eigen fiscale bevoegdheden?

Minister Dirk Van Mechelen

Een verlaging van de vennootschapsbelasting is in een KMO-land meer dan welkom, temeer omdat ook de grote bedrijven ervan genieten. Het systeem wordt tegelijk transparanter gemaakt. Op federaal niveau heeft men wel beslist dat deze verlaging neutraal moet zijn. Daarom werd beslist dat milieuheffingen niet langer aftrekbaar zijn. De Vlaamse regering zal de gevolgen van deze maatregel bestuderen.

Ik heb inderdaad voorgesteld om de heffingen om te zetten in aftrekbare bijdragen. Dat zou erop neerkomen dat de zuiveraar de kosten rechtstreeks verhaalt op de vervuiler. Alleen dreigen we zo in een eindeloze discussie terecht te komen over welke aftrekposten al dan niet ingebracht mogen worden. Precies daarom is een volwassen debat in het overlegcomité aangewezen.

De milieuheffing is bovendien een regulerende heffing die erop gericht is de afvalstroom te verminderen. Het is geen verpletterende heffing. Mocht deze maatregel perverse gevolgen veroorzaken, zullen we die onderzoeken en ingrijpen. (Applaus bij de VLD)

Eddy Schuermans

De regering zal een goede woordvoerder in dienst moeten nemen om de ondernemingen uit te leggen dat dit geen vestzak-broekzak-operatie is. Bepaalde sectoren worden hard getroffen.

Jan Loones

Elke belastingverlaging is meegenomen, alleen stel ik vast dat de meerderheid haar ambities tempert.

De getroffen bedrijven moeten beschermd worden. Omdat niet alle gewestelijke heffingen regulerend zijn, zoeken we beter een oplossing in onze eigen bevoegdheden. Verwijzen naar het Overlegcomité volstaat niet.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Dirk De Cock aan minister Jaak Gabriels, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen
194 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.