U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 maart 2002, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Mieke Vogels
191 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over verschillende signalen inzake milieu en gezondheid in Vlaanderen.

Jan Van Duppen

Volgens het World Markets Research Centre beschikt België over de beste gezondheidsvoorzieningen van heel de wereld. Het onderzoekscentrum baseert zich daarvoor op vier criteria : de zuigelingensterfte, de algemene levensverwachting, de uitgaven voor de gezondheidszorg en het aantal artsenspecialisten. Ik heb heel wat twijfels bij de gehanteerde criteria, er wordt bijvoorbeeld op geen enkele manier rekening worden gehouden met de persoonlijke bijdrage van onze chronisch zieken.

Daarnaast werden we in het programma Telefacts geconfronteerd met de schrijnende getuigenissen van enkele Vlamingen over de lucht- en bodemverontreiniging waarmee zij moeten leven. Het Vlaams Parlement heeft trouwens een commissie ad hoc voor Milieu en Gezondheid opgericht, die een door het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie heeft uitgewerkt over de oprichting van een steunpunt en verschillende onderzoekscentra in Vlaanderen.

Communicatie is belangrijk. Hoe zijn deze tegenstrijdige berichten te verzoenen? Hoe weet de burger nog wat hij moet geloven?

Minister Mieke Vogels

Elk onderzoek is uniek, maar ook relatief. Het is inderdaad zo dat België zeer goed scoort op het vlak van de curatieve geneeskunde. Ik hou me echter bezig met preventieve gezondheidszorg, en dat geldt ook voor mensen die in de buurt van een verbrandingsoven wonen. En de boodschap om gezond te eten, veel te bewegen en niet te roken blijft hol, als we niet ingaan op de toestand van de omgeving waarin we ons bewegen.

Daarom is, op vraag van het Vlaams Parlement, het steunpunt Milieu en Gezondheid opgericht. Het is de bedoeling langdurig onderzoek te voeren naar de verbanden tussen opgestapelde effecten van vervuiling en de predictie van bepaalde kwalen. Deze onderzoeken moeten gebeuren met respect voor de integriteit van degenen die bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek.

Een van de deelnemende universiteiten houdt zich louter en alleen bezig met de communicatie, zodat deelnemers aan het onderzoek leren omgaan met de verschillende informatiestromen die zij ontvangen. Betrouwbare en eerlijke informatieverstrekking is immers een belangrijke pijler van mijn beleid.

Jan Van Duppen

Net zoals de huismus, moeten we voortaan ook de huisarts beschermen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.