U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 4 en 5 en over de artikelen 4 en 5 van het ontwerp van decreet tot bescherming van varend erfgoed.

- De amendementen worden aangenomen.

- De aldus geamendeerde artikelen 4 en 5 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde ontwerp van decreet tot bescherming van varend erfgoed.

- Het aldus geamendeerde ontwerp van decreet wordt eenparig door de 110 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.