U bent hier

De voorzitter

Zonet heeft de heer Luk Van Nieuwenhuysen een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Luk Van Nieuwenhuysen betreffende de ratificatie van de Europese Kaderconventie voor de bescherming van de minderheden.

Is het parlement het eens met het voorstel tot spoedbehandeling?

Luk Van Nieuwenhuysen

Mijn fractie was bereid dit voorstel van resolutie in te trekken en een gezamenlijk initiatief af te wachten. Vermits men ons daarbij niet wil betrekken, handhaven we ons voorstel van resolutie.

Etienne Van Vaerenbergh

Ik stel voor dat we dit onderwerp in zijn totaliteit behandelen tijdens de volgende vergadering.

  • Het voorstel tot spoedbehandeling wordt met 18 stemmen tegen 89 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.