U bent hier

De voorzitter

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Hedenmiddag heeft het Uitgebreid Bureau eenparig beslist het voorstel van decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 18 maart 2002, in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dringende redenen van groot belang gelden te verwijzen naar en te laten behandelen door de Verenigde Commissies voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie en Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening op maandagnamiddag 25 maart 2002.

Het is de bedoeling dit voorstel van decreet reeds op woensdag 27 maart 2002 door de plenaire vergadering te laten behandelen na het uitbrengen van een mondeling verslag.

Aangezien we zodoende noodgedwongen moeten afwijken van de reglementaire termijnen en bepalingen, moet ik de plenaire vergadering vragen eenparig akkoord te gaan met deze afwijkingen van het Reglement.

Is het Parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.