U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 maart 2002, 10.00u

van Johan Weyts, Stefaan Platteau, Herman De Reuse, Lucien Suykens, Ann De Martelaer en Chris Vandenbroeke
933 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Weyts, Platteau, De Reuse, Suykens, mevrouw De Martelaer en de heer Vandenbroeke betreffende het aanstellen van advocaten door de Vlaamse overheid.

De bespreking is geopend.

Stefaan Platteau

, verslaggever : De aanstelling van advocaten door de overheid of door grote instellingen is een oud zeer. Naar aanleiding van de bespreking op basis van het boek van het Rekenhof over de Vlaamse Landmaatschappij, heeft de commissie het probleem van de aanstelling van advocaten ruimer behandeld.

Na een hoorzitting en een gedachtewisseling heeft de subcommissie eenparig dit voorstel van resolutie goedgekeurd. In het voorstel pleiten we voor een vorm van marktonderzoek. De Vlaamse overheid moet per oproep bepalen aan welk profiel een kantoor moet voldoen. We willen kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een duidelijke en correcte prijs.

De Vlaamse regering heeft een nota, waarin de aanstelling van advocaten geregeld wordt, goedgekeurd op 7 september 2001. De minister-president wees er in de commissie op dat er geen tegenspraak is tussen het voorstel van resolutie en het besluit van de Vlaamse regering. (Applaus bij de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.