U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw De Gryze en de heren Aers en Verrijken tot besluit van de op 21 februari 2002 door de heren Decaluwe, Keulen en Vandenbossche in commissie gehouden interpellaties tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, respectievelijk over eventuele politieke beïnvloeding bij de toekenning van de licenties voor landelijke commerciële radio, over de werking van het Vlaams Commissariaat voor de Media en de toekenning van de licenties voor landelijke commerciële radio, en over de werking van het Vlaams Commissariaat voor de Media en de toekenning van de licenties voor landelijke commerciële radio.

  • De met redenen omklede motie wordt met 21 stemmen tegen 87 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.