U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2002, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Paul Van Grembergen
103 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de verklaring van de minister betreffende de mogelijke fusie van gemeenten.

Jan Van Duppen

De burgemeesters van Herselt en Hulshout hebben verklaard dat ze een fusie van de twee gemeenten overwegen. De minister heeft in de pers terecht opgemerkt dat zulke fusie kan leiden tot een beter bestuur, maar voegde eraan toe dat de fusies niet van bovenuit mogen worden opgelegd. Vindt de minister het niet de taak van het parlement om dit soort fusies te sturen?

Minister Paul Van Grembergen

Het is niet de bedoeling om met een nieuwe fusie-operatie te starten zoals in 1976. Het maatschappelijk weefsel van heel wat gemeenten werd daardoor immers aangetast. Anderzijds moeten fusies wel bespreekbaar zijn. Het initiatief daartoe moet echter groeien vanuit de gemeenten zelf. Ik ben eventueel bereid om deze initiatieven aan te moedigen door personeel en financiële middelen ter beschikking te stellen. Daarbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat het niet de omvang is die de slagkracht van een gemeente bepaalt. Deze problematiek kan ter sprake worden gebracht naar aanleiding van het kerntakendebat.

Jan Van Duppen

De minister heeft blijkbaar een anarchistische staatsvisie. De fusies moeten gestuurd worden van bovenuit. Fusies zijn niet noodzakelijk nadelig voor het gemeenschapsleven, maar kunnen juist voor meer mogelijkheden zorgen. We moeten onze koudwatervrees na de ongelukkige fusie-operatie van 1976 overwinnen. Daarbij kunnen we ons laten inspireren door het voorbeeld van Nederland.

Minister Paul Van Grembergen

Ik ben geen tegenstander van fusies, maar wijs een globale operatie af. Een fusie mag niet van bovenaf dwingend opgelegd worden. Het initiatief moet groeien vanuit de gemeenten. Wel ben ik bereid om bepaalde middelen ter beschikking te stellen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.