U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 6 en 7 en over de artikelen 6 en 7 van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen.

  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen 6 en 7 worden aangenomen.
Luc Van den Brande

Ik heb een stemafspraak met de heer Timmermans.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen.

  • Het ontwerp van decreet wordt met 64 stemmen tegen 43 bij 1 onthouding aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.