U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.

  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen worden zonder verdere opmerkingen aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.

  • Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 64 stemmen tegen 44 bij 5 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 63 stemmen tegen 43 bij 3 onthoudingen aangenomen.

Ik onthield me bij de stemming om het stemgedrag van de VU&ID-fractie aan te klagen.

Ondanks het uiteenspatten van de alliantie VU&ID in verschillende partijen, waarvan sommige een radicaal Vlaams-nationaal onafhankelijkheidsprogramma verkopen aan de kiezer, steunt de fractie deze regering in al haar anti-Vlaamse aberraties.

Minister Anciaux verdedigt de Vlaamse eisen niet, maar toch wordt hij gesteund door de hele VU&ID-fractie, ook door diegenen die kritiek hebben op zijn beleid en die de splitsing van de partij hebben veroorzaakt. Ze zijn onvoldoende consequent om tegen de begroting en tegen het anti-Vlaamse beleid van deze regering te stemmen. Hun geloofwaardigheid is in het gedrang gebracht en dat zullen de kiezers begrijpen (Applaus bij het VB).

Chris Vandenbroeke

De heer Dewinter vergist zich. Dit zijn stemmingen over de begroting, niet meer of niet minder dan dat. De heer Loones heeft gisteren herhaaldelijk gezegd wat de interpretatie van de N-VA is. Fractievoorzitter Van Vaerenbergh heeft gezegd wat de houding van de N-VA tegenover deze Vlaamse regering is. Dat volstaat. (Applaus bij VU&ID).

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.