U bent hier

De voorzitter

Stemverklaringen

Aan de orde zijn de stemverklaringen over het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 en het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.

Eric Van Rompuy

Mijn stemverklaring is zeer kort : The proof of the pudding is in the eating. (Applaus bij CD&V)

Francis Vermeiren

In tegenstelling tot CD&V zijn wij optimisten en voorstanders van een belastingverlaging. We zullen deze begroting dan ook goedkeuren. (Applaus bij de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Ludo Sannen

De pudding zal zeker smaken.

Etienne Van Vaerenbergh

Eén lid van mijn fractie zal zich onthouden om onze bezorgdheid over de gezondheid van deze begroting te uiten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.