U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 2, 9 en 10 en over de artikelen 2, 9 en 10 van het voorstel van decreet van mevrouw Demeester-De Meyer en de heren Voorhamme, van den Abeelen, Malcorps en Lauwers voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

- De amendementen worden aangenomen.

- De aldus geamendeerde artikelen 2,9 en 10 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van mevrouw Demeester-De Meyer en de heren Voorhamme, van den Abeelen, Malcorps en Lauwers voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

- Het aldus geamendeerde voorstel van decreet wordt met 86 stemmen tegen 20 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Trees Merckx-Van Goey

Ik heb me onthouden, omdat ik het juridisch oneens met de inhoud van het voorstel van decreet : het tast de rechtsbescherming van de burger aan. Het Vlaams Parlement eigent zich de controle op de wetgevende macht toe en die controle komt enkel toe aan de rechterlijke macht. Ik heb echter niet tegen gestemd, omdat er in dit dossier inderdaad iets moet gebeuren en het voorstel van decreet biedt daar de kans toe.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.