U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 november 2001, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Mieke Vogels
63 (2001-2002)
van Trees Merckx-Van Goey aan minister Mieke Vogels
64 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Van Duppen en mevrouw Merckx-Van Goey tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het alcoholgebruik bij jongeren.

Jan Van Duppen

Tien tot vijftien jaar geleden kenden de producenten van alcohol voor menselijke consumptie een periode van kommer en kwel. De problemen werden nog groter door de verstrenging van de norm voor alcoholgebruik in het verkeer. De producenten dienden zich te bezinnen over een totaal nieuwe strategie.

Ze hebben geopteerd voor een nieuwe doelgroep, met name de jongeren. Nieuwe producten zoals breezers en alcoholpops overspoelen de markt. Het aantal jongeren dat op regelmatige basis alcohol gebruikt, is van 18 tot 30 procent gestegen. Het alcoholgebruik van de jongeren tussen 16 en 18 jaar is met ongeveer de helft toegenomen. Veertien procent van de jongeren tussen 12 en 14 jaar maakt regelmatig gebruik van alcoholhoudende dranken.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van alcohol de kwaliteit van de hersenen beïnvloedt en de behoefte aan alcohol doet toenemen naarmate men ouder wordt. Wat gaat de minister doen om het alcoholgebruik te verminderen? Zij is verantwoordelijk voor preventie in Vlaanderen. Een campagne gericht op jongeren is onontbeerlijk.

Trees Merckx-Van Goey

Alcoholpops worden steeds populairder. Daarnaast heeft een jongere op tien een ouder met een alcoholprobleem. Jongeren beginnen ook steeds vroeger met het drinken van alcohol. De Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen (VAD) heeft dat vastgesteld na een enquête bij 40.000 leerlingen in 71 scholen. De cijfers zijn onrustwekkend. Uit studies blijkt immers dat hoe jonger men alcohol gebruikt, hoe groter de kans is dat men op latere leeftijd af te rekenen krijgt met alcoholverslaving. Voorts weten we dat alcoholproblemen het hele gezin treffen. Kinderen zijn bang dat ze met dezelfde problemen opgezadeld zullen zitten. In de hulpverlening blijven kinderen aan de kant staan, met uitzondering van een project in Tienen dat intensief kinderen begeleidt. Als men de omvang van het probleem bekijkt, is er duidelijk meer nodig dan goede intenties en campagnes. Er is meer personeel in de hulpverlening en een algemene aanpak nodig. Is de minister op de hoogte van de vaststellingen van de VAD? Wat heeft ze daarmee gedaan? Het wordt hoog tijd dat er meer middelen besteed worden aan het preventiebeleid.

Minister Mieke Vogels

De meest recente cijfers zijn het resultaat van een interactieve enquête door de VAD. De gegevens van dit jaar bevestigen de bevindingen van vorig jaar dat het alcoholgebruik bij jongeren toeneemt door de alcoholpops. Ik wijs er wel op dat de stijging waarover de heer Van Duppen spreekt, betrekking heeft op een periode van twee jaar.

Het probleem is gekend. De VAD is een maand geleden gestart met een campagne over alcoholmisbruik die vier jaar zal duren. Dit jaar is het motto 'Alcohol, bekijk het eens nuchter'. De doelgroep zijn 12-tot 16-jarigen. Het is de bedoeling om informatie te verspreiden en de leeftijd waarop men alcohol gebruikt, te doen stijgen. Het jaar nadien wordt de boodschap gericht op extreem alcoholgebruik. De doelgroep bestaat dan uit 16- tot 25-jarigen. In het derde jaar richt de campagne zich op 26- tot 55-jarigen. Het laatste jaar zijn de 60-plussers aan de beurt. Dan wordt vooral gewezen op de gevaren van de combinatie van medicijnen en alcohol.

We moeten ook aandacht besteden aan het gecombineerd gebruik van alcohol met medicijnen of illegale drugs, een probleem dat al gedeeltelijk aan bod kwam in de campagne over uitgaansdrugs. Het volstaat bovendien niet om via campagnes aan een gedragsverandering te werken : er is nood aan een horizontale werking van het beleid. Het integraal plan Vlaams preventief drugbeleid 2002-2010 zal daarop inspelen met gecombineerde acties uit de verschillende beleidsdomeinen.

Ik ben me bewust van de problemen en zal alles in het werk stellen om een goed preventiebeleid te voeren. Het is echter niet gemakkelijk vechten tegen de mondiale economie die miljarden frank pompt in de promotie van de verkoop van alcohol.

Jan Van Duppen

We zullen de steun van alle volksvertegenwoordigers kunnen gebruiken bij het goedkeuren van het preventiedecreet, ook die van mevrouw Merckx-Van Goey. En dan hebben we het nog niet gehad over al de verkeersslachtoffers ten gevolge van een overmatig alcoholgebruik.

Trees Merckx-Van Goey

Het is niet voldoende dat de minister zich bewust is van de problemen en belooft haar werk te doen. De cijfers wijzen op een trend, die het falen van de minister duidelijk maakt. Het is goed dat er een preventiebeleid wordt gevoerd voor de illegale drugs, maar de minister mag de legale drug alcohol daarbij niet uit het oog verliezen. Zij houdt bovendien geen rekening met bepaalde risicogroepen, zoals de kinderen van ouders met alcoholproblemen. Zij hebben nood aan een meer concrete en kordate aanpak.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.