U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemmingen

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Denys, Timmermans, Malcorps en Bex tot besluit van de op 25 oktober 2001 door de heer Denys in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de rol en de positie van de bijzonder gevolmachtigde bij Aquafin.

Er werd een amendement ingediend door de heren Matthijs en Laurys.

Erik Matthijs

Als het amendement wordt aangenomen, zullen we deze motie goedkeuren. Indien niet, zal CD&V zich onthouden. Het voornaamste is immers dat de gevolmachtigde volledig onafhankelijk werkt.

André Denys

De structurele controle op de werkzaamheden is het belangrijkst. Het amendement is vitterij.

Jacques Timmermans

De gevolmachtigde naar wie verwezen wordt, heeft trouwens ondertussen ontslag genomen uit de bedoelde organisatie.

De voorzitter
  • Het amendement wordt niet aangenomen.
  • De met redenen omklede motie wordt met 80 stemmen bij 24 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.