U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Holemans, Bex en Denys en mevrouw Claes tot besluit van de op 23 oktober 2001 door de heer Holemans in commissie gehouden interpellatie tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de eventuele gevolgen inzake leefbaarheid en verkeersveiligheid ten gevolge van de ingebruikname van de Westerscheldetunnel.

Johan De Roo

Omdat we de bekommernis van de heer Holemans delen, zullen we deze met redenen omklede motie goedkeuren. Om de verkeersveiligheid op de N49 te garanderen moet deze weg omgevormd worden tot een autosnelweg als de Westerscheldetunnel wordt geopend. Het verkeer uit Nederland zal dan immers sterk toenemen.

Dirk Holemans

Ik dank de CD&V-fractie voor haar steun. Om alle toekomstige problemen veroorzaakt door de Westerscheldetunnel te vermijden, vraag ik de Vlaamse regering de betrokken regio te beschermen tegen Nederlands sluipverkeer.

  • De met redenen omklede motie wordt eenparig door de 107 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.