U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Van Nieuwenhuysen en mevrouw De Lobel tot besluit van de op 16 oktober 2001 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over de voortdurende initiatieven van de Franse Gemeenschap of het Waals Gewest in Vlaanderen.

  • De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 19 stemmen tegen 64 bij 27 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 17 stemmen tegen 63 bij 26 onthoudingen niet aangenomen.
Luk Van Nieuwenhuysen

Ik heb me onthouden bij de stemming om mijn verwondering uit te drukken over het stemgedrag van sommige collega's. Enkele weken geleden hebben ze namelijk een nieuwe partij opgericht waarvan de voorzitter, de heer Bourgeois, een persmededeling heeft verspreid waarvan de bewoordingen exact overeenstemmen met de inhoud van deze motie.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.