U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Luc Martens, Veerle Heeren, Jos De Meyer, Eric Van Rompuy, Gilbert Vanleenhove en Mieke Van Hecke
871 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling van de heer Martens, mevrouw Heeren, de heren De Meyer, Van Rompuy en Vanleenhove en mevrouw Van Hecke tot besluit van het op 24 oktober 2001 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het lerarentekort en het loopbaaneinde van de leraren.

Luc Martens

Twee overwegingen uit deze motie van aanbeveling zijn zeer belangrijk. Ten eerste kent het onderwijslandschap een eigen dynamiek, maar moeten wij er ondertussen wel voor zorgen dat alle betrokkenen vertrouwen hebben in de goede afloop en sereen willen meewerken aan veranderingen. Ten tweede is de herschikking waarvan hier sprake budgettair niet neutraal en kan zij dus niet worden losgekoppeld van de conclusies die zullen worden getrokken uit de studie naar de objectiveerbare verschillen. Wij vragen dan ook met deze conclusies rekening te houden.

- De motie van aanbeveling wordt met 46 stemmen tegen 65 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.