U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen betreffende de problematiek van de te zware boekentassen bij schoolgaande kinderen.

De bespreking is geopend.

De heer Kris Van Dijck, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

Gilbert Van Baelen

De te zware boekentassen bij schoolgaande kinderen vormen inderdaad een ernstig probleem. Toch zullen we dit voorstel van resolutie niet goedkeuren, omdat in het tweede deel ervan aan de Vlaamse regering wordt gevraagd hiervoor een regelgeving uit te werken. Wij zijn echter van mening dat dit niet de geëigende weg is om het probleem op te lossen. Wij sluiten ons aan bij de minister, die voorstelt om op verschillende niveaus aan sensibilisatie te doen. Zij wil dit aankaarten in het overleg met de CLB's, en bij de koepelorganisaties van leerlingenraden en ouderverenigingen.

Marijke Dillen

Ik dank de verslaggever voor zijn verslag. De mening van de heer Van Baelen verbaast me enigszins. Na een zeer vruchtbare en interessante bespreking werd dit voorstel van resolutie immers door de commissie aangenomen. Aangezien de minister niet aanwezig was bij de bespreking, vind ik het nogal moeilijk me bij de minister aan te sluiten.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen betreffende de problematiek van de te zware boekentassen bij schoolgaande kinderen.

  • Het voorstel van resolutie wordt met 20 stemmen tegen 65 bij 26 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.