U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Verrijken, Penris en Aers betreffende de oprichting van een vriendschapstentoonstelling door Vlaanderen in Nederland in verband met de afscheiding van Vlaanderen van Nederland in 1830.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 25 oktober 2001 heeft de heer Verrijken verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 69, punt 5 van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Miel Verrijken

De bespreking van dit voorstel van resolutie kan interessant zijn voor alle Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ik wil met alle plezier even uitweiden over de grappige misvattingen die er bestaan over Nederlanders en Vlamingen. De oprichting van een vriendschapstentoonstelling zou ideaal zijn om deze misverstanden uit de wereld te helpen en de Nederlanden weer wat dichter bij mekaar te brengen.

  • Het aanvatten van de bespreking wordt met 20 stemmen tegen 89 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.