U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van André Denys aan minister Bert Anciaux
58 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Denys tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de 11.11.11-televisiespot op de VRT.

André Denys

Ik heb het moeilijk met niet-politieke organisaties die voor 80 procent door de overheid gesubsidieerd worden en toch aan politiek doen. Ik krijg het evenwel nog moeilijker als de bestaansreden van dergelijke organisaties liefdadigheid is en men langs die weg een politieke boodschap verkondigt.

11.11.11 doet aan politiek door middel van een televisiespot, die door de heer Slangen gemaakt is. Daarin wordt de vraag gesteld wat al dan niet op het menu van de EU-top in Laken moet staan. Het verbaast me dat in de beleidsbrief van minister Anciaux staat dat hij de politieke rol van 11.11.11 wil verstevigen en de organisatie subsidies wil geven. Ik respecteer de educatieve opdracht en de geldinzamelingsactie van 11.11.11, maar ik ben het er niet mee eens dat de organisatie zich met belastinggeld richt op politieke acties.

Minister Bert Anciaux

Als indirecte actor binnen de ontwikkelingsorganisatie wordt 11.11.11 ondersteund door de federale overheid. Ik ben verbaasd dat deze vraag gesteld wordt. Als koepel van de ngo's heeft 11.11.11 een belangrijke rol te spelen in het politieke bewustmakingsproces. Dat is een fundamenteel aspect van zijn werking. Bovendien meen ik dat elke organisatie een politieke mening dient te formuleren over die aspecten waarvoor ze opgericht is. Voorts ondersteun ik de oproep voor de Tobintaks en de kwijtschelding van de schulden. Het is wel belangrijk dat men ook positieve aspecten aan bod laat komen. Ik geef toe dat de boodschap soms choquerend is, maar dat is nodig om reacties uit te lokken. (Applaus bij sp·a, AGALEV en VU&ID)

André Denys

Iedere organisatie heeft het recht om aan politiek te doen, maar niet-politieke organisaties kunnen dat niet doen met overheidsgeld. Uit de beleidsbrief van minister Anciaux leid ik af dat hij de politieke rol van 11.11.11 wil versterken. Ik vind dat die organisatie gesubsidieerd mag worden voor haar educatieve opdracht, maar het is bijzonder gevaarlijk om met overheidsgeld aan politiek te doen onder het mom van liefdadigheid. Veel jongeren die meehelpen aan de 11.11.11- campagne, onderschrijven de politieke boodschap trouwens niet.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.