U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Dany Vandenbossche aan minister Bert Anciaux
57 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Vandenbossche tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren.

Dany Vandenbossche

Het incident over de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren noopt ons tot nadenken over de relatie tussen de Nederlandse Taalunie en de Vlaamse overheid. Het is niet duidelijk of de minister of het hof zelf ingegrepen heeft. Hoe moeten we de beslissing interpreteren? Het geld zal blijkbaar op de rekening van de heer Reve gestort worden en hij zal de oorkonde per post ontvangen? Wie nam het initiatief : het hof of de minister?

Minister Bert Anciaux

Ik wil geen afbreuk doen aan de verdienste van de heer Reve. Door zijn gezondheidstoestand kan men enkel via de heer Schafthuizen communiceren met de schrijver. Uit zijn verklaringen aan de pers in verband met de uitreiking kon afgeleid worden dat er moeilijkheden zouden rijzen. Daarom heb ik, als minister, maar ook als voorzitter van het comité van ministers van de Nederlandse Taalunie beslist de prijs niet te laten uitreiken door het hof. De heer Schafthuizen heeft, in naam van de heer Reve, duidelijk gemaakt dat hij geen andere officiële uitreiking wenst. Ik heb dus gekozen voor de minst slechte oplossing.

Dany Vandenbossche

Er dient wel nagedacht te worden over de consequenties van deze beslissing en over de uitreikingsprocedure van de Prijs der Nederlandse Letteren. Los van de rol van de heer Schafthuizen vind ik het jammer voor de heer Reve.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.