U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Nieuwenhuysen tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het versturen van eentalig Engelse uitnodigingen voor een conferentie door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Luk Van Nieuwenhuysen

Een uitnodiging voor een conferentie, georganiseerd in het kader van het Belgisch voorzitterschap door het ministerie van de Vlaamse Gemeeschap, is enkel opgesteld in Engels. Dat is een overtreding van de taalwetgeving inzake bestuurszaken, die het Nederlands voorschrijft voor communicatie met de bevolking. Erkent de minister dat? Hoe brengt hij dat in overeenstemming met de pogingen van de opeenvolgende Vlaamse regeringen om het gebruik van het Nederlands te erkennen en te handhaven in de Europese Unie?

Minister Steve Stevaert

Het is inderdaad een fout. Ik heb de opdracht gegeven aan de administratie om hierop te letten in de toekomst.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.