U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Patrick Hostekint aan minister Patrick Dewael, beantwoord door minister Paul Van Grembergen
53 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Hostekint tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over humanitaire hulp vanuit Vlaanderen aan de Afghaanse bevolking.

Minister Van Grembergen zal op deze actuele vraag antwoorden.

Patrick Hostekint

Vorige vrijdag besliste de Vlaamse regering om binnen de humanitaire hulp van de Europese Unie voor 200 miljoen frank steun te verlenen aan de Afghaanse bevolking. Overweegt de Vlaamse regering om een gelijkwaardig bedrag vrij te maken?

Minister Paul Van Grembergen

Ik heb de administratie Buitenlandse Aangelegenheden op 25 oktober gevraagd een dossier samen te stellen over eventuele hulp aan Afghaanse vluchtelingen. Zodra het klaar is, zal ik het voorleggen aan de Vlaamse regering. Op de begrotingspost Noodhulp is 75 miljoen frank beschikbaar. Een deel van die middelen zijn al gebruikt en daarom stel ik voor om voor Afghanistan 20 miljoen frank vrij te maken. Het federale bedrag kunnen wij onmogelijk evenaren.

Patrick Hostekint

Ik ben tevreden met het antwoord. Is er overleg met de Europese Unie gepland?

Minister Paul Van Grembergen

We gaan altijd na hoe we de middelen zo zinvol mogelijk kunnen spenderen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Jul Van Aperen aan minister Paul Van Grembergen
52 (2001-2002)
van Isabel Vertriest aan minister Patrick Dewael, beantwoord door minister Paul Van Grembergen
54 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.