U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Jul Van Aperen aan minister Paul Van Grembergen
52 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Aperen tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de richtlijnen voor de opmaak van de gemeentelijke begrotingen.

Jul Van Aperen

Op dit ogenblik zijn alle gemeenten bezig met het opmaken van hun begroting.

In 2002 zullen de gemeenten beschikken over belangrijke inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van Telenet. Alle gemeenten hebben trouwens al de rondzendbrief van 25 oktober ontvangen waarin staat hoe die inkomsten kunnen worden ingeschreven. Een deel kan namelijk ingeschreven worden op de buitengewone dienst en een deel op de gewone dienst.

Het maakt voor de begroting een groot verschil uit of deze inkomsten op het begin of op het einde van het jaar overgemaakt worden, want de te verwachten interesten zijn op zich al een belangrijke bron van inkomsten. Wanneer kunnen de gemeenten deze inkomsten verwachten?

Anderzijds zegt de rondzendbrief dat de buitengewone ontvangsten moeten gebruikt worden voor buitengewone uitgaven. De gewone ontvangsten die geboekt werden op de gewone dienst kunnen gebruikt worden voor de pensioenfondsen of voor overboeking naar de buitengewone dienst. Volgens mij moet men de inkomsten die werden ingeschreven voor de gewone dienst ook effectief voor de gewone dienst kunnen gebruiken. Hoe moeten de inkomsten voor de gewone dienst nu eigenlijk worden gebruikt?

Minister Paul Van Grembergen

De situatie van de inkomsten uit Telenet is afhankelijk van de vraag of het gaat om een zuivere of een gemengde intercommunale. Voor de gemengde intercommunales die aandelen hadden in Telenet werd de overeenkomst afgesloten in maart 2001 en kunnen de gelden verwacht worden aan het einde van deze maand of in december van dit jaar. De gelden kunnen dus ingeschreven worden.

Ik heb een rondzendbrief gestuurd waarin ik stelde dat men rekening dient te houden met de algemene schuldsituatie en met de pensioensituatie. Deze gelden kunnen ook gebruikt worden voor investeringen. Dit eenmalige fortuin moet dus met visie gebruikt worden.

Binnen de zuivere intercommunales is er een afspraak dat deze gelden niet zullen ingebracht worden in de gemeentes : ze zullen gebruikt worden voor het functioneren van de kabel.

Voor de gemengde intercommunales kan de verkoop van het kabelnet normalerwijs begin 2002 afgehandeld worden. Deze gelden mogen verwacht worden in de loop van volgend jaar. Ook in dat geval zal ik vragen de gelden een verstandige bestemming te geven.

Jul Van Aperen

De minister is niet erg duidelijk geweest. Hij had ook gewoon kunnen vragen de gelden naar eigen wijsheid te besteden. De rondzendbrief had kunnen bepalen dat ze kunnen gebruikt worden voor pensioenvorming en voor overbrenging naar de buitengewone dienst.

Zou het niet beter geweest zijn te bepalen dat een klein dividend kan gebruikt worden voor de gewone dienst en dat het grootste deel, afkomstig van de aandelen en van de meerwaarde, onmiddellijk geboekt dient te worden in de buitengewone dienst, zodat deze gelden niet kunnen gebruikt worden voor recurrente uitgaven. Dat is hier niet het geval en dat is niet logisch.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Anny De Maght-Aelbrecht aan minister Paul Van Grembergen
51 (2001-2002)
van Patrick Hostekint aan minister Patrick Dewael, beantwoord door minister Paul Van Grembergen
53 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.