U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Carl Decaluwe aan minister Dirk Van Mechelen
50 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Decaluwe tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de participatie van de VRT in de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR).

Carl Decaluwe

Via de pers vernemen we dat de VRT 500 miljoen frank veil heeft voor de overname van 35 percent van de VUM-aandelen in de VAR. Bij de bespreking van de beheersovereenkomst kregen we echter geregeld te horen dat het geld voor nieuwe initiatieven ontbrak. Waar in de begroting staan deze middelen ingeschreven? Heeft deze operatie iets te maken met de financiële problemen van de VUM? In het contract tussen VAR en VRT zou een clausule zijn opgenomen die de uitstap van de VRT tijdens de volgende twee jaren mogelijk maakt. Is dat juist?

De VRT argumenteert dat de openbare omroep door deze overname wil aantonen dat de band met de VUM veel minder nauw is dan kwade tongen wel eens durven beweren. Maar behoort een dergelijke operatie tot de kerntaken van een openbare omroep, een omroep die bovendien initiatieven neemt om meer reclamevrij te worden?

Minister Dirk Van Mechelen

De regeringscommissaris heeft me inderdaad gemeld dat de raad van bestuur van de VRT unaniem heeft beslist om de gedelegeerd bestuurder verder te laten onderhandelen met de VUM over de overname van 35 percent van hun aandelen in de VAR. Aangezien de deal nog niet is afgesloten, ga ik niet in op het bedrag dat hieraan zal worden gespendeerd. Ik kan de heer Decaluwe wel zeggen dat zijn cijfers niet juist zijn.

Is het aangewezen om de participatie van de VRT in de VAR te verhogen? De vennootschapsbelasting leert ons dat een opheffing van de VAR slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk is, terwijl een eenzijdige opzegging door de VRT automatisch tot een schadeclaim zou leiden. De regeringscommissaris kijkt nauwgezet toe op de wettelijkheid en de gegrondheid van de beslissingen die worden genomen. Hij onderzoekt ook of er waterdichte garanties zijn die de keuze voor de overname van de aandelen verantwoorden. Indien nodig, kan hij tegen deze beslissingen bij mij beroep aantekenen.

Het is politiek een positieve zaak dat de VUM als belangrijke partner uit de VAR verdwijnt, omdat speculaties over te nauwe banden zo de wereld uit worden geholpen. Bovendien moet worden nagegaan of de economische toegevoegde waarde die de VUM biedt, de jaarlijks uitgekeerde dividenden verantwoordt.

Voor het eerst werd in de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid bepaald dat de reclame-inkomsten niet boven een bepaald plafond mogen uitkomen, terwijl er heel wat initiatieven zijn om tot meer reclamearme programma's te komen. Dit toont aan dat we op de goede weg zijn. De ervaring leert ons ondertussen dat de meeste mediagroepen een eigen regie blijken te hebben, dus ongewoon is dat zeker niet.

Carl Decaluwe

Er bestaat dus nog onduidelijkheid over het precieze bedrag. Maar waar zal de VRT deze financiële middelen halen? We zullen de heer De Graeve daar maandag in de commissie over ondervragen.

Is er een band met de financiële problemen van de VUM? Gaat het hier om een onrechtstreekse subsidie van een noodlijdende krant?

Minister Dirk Van Mechelen

De onderhandelingen tussen de VRT en VUM waren al gestart voor de financiële problemen van de VUM publiek gemaakt werden. Natuurlijk versterkt dit alles wel de onderhandelingspositie van de VRT.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van André-Emiel Bogaert aan minister Dirk Van Mechelen
47 (2001-2002)
van Eric Van Rompuy aan minister Dirk Van Mechelen
48 (2001-2002)
van Roland Van Goethem aan minister Dirk Van Mechelen
49 (2001-2002)
van Anny De Maght-Aelbrecht aan minister Paul Van Grembergen
51 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.