U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Laurys tot de heer Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de stand van zaken van het begeleidingsplan voor de ex-werknemers van Sabena en toeleveringsbedrijven, en van de heer Bex tot de heer Landuyt, over de bevoegdheidsverdeling tussen het federale en het Vlaamse niveau met betrekking tot het begeleidingsplan voor ex-werknemers van Sabena.

Jan Laurys

Wat ik vorige week tijdens het actualiteitsdebat over Sabena heb gezegd, is ondertussen bevestigd : de Vlaamse regering heeft nog niets gedaan om de gevolgen van dit sociale drama op te vangen. De VDAB beschikt nog steeds niet over voldoende middelen om met zijn Waalse en Brusselse tegenhanger een gemeenschappelijke tewerkstellingscel op te richten. Nochtans had dat volgens de afspraken vijf dagen na het faillissement al gebeurd moeten zijn. Ik heb gisteren pas een eerste schema gezien. Alles verloopt chaotisch. De voormalige Sabena-werknemers vragen ons waar ze informatie kunnen krijgen. En net nu men bij de VDAB klaar is met de voorbereidingen, vraagt minister Landuyt hen om een kopie van het begeleidingsplan uit te delen. Alsof dat een Vlaamse maatregel is. Enkele Waalse ministers delen brieven uit waarin ze de ex-werknemers voorstellen contact op te nemen met het stadhuis voor informatie. Dat is beter dan niets, maar toch moeten we dringend voor één informatiepunt zorgen. Er is weliswaar al voor een WIS-computer gezorgd, maar die staat in het Sabena House, een gebouw dat alleen toegankelijk is voor de hogere kaderleden.

De federale regering heeft 15 miljard frank vrijgemaakt. Maar dat bedrag omvat ook de middelen van het Fonds voor de sluiting van ondernemingen en de werkloosheidsuitkeringen. De Vlaamse overheid zorgt voor 300 miljoen frank, maar dat bedrag zal lang niet volstaan om alle ex-werknemers te begeleiden, laat staan de mensen uit toeleveringsbedrijven. Eén outplacementprogramma kost al gauw 80.000 frank.

Hoe ver staat de Vlaamse regering met haar begeleidingsplan? Is al in de nodige middelen voorzien? En wat met de werknemers van toeleveringsbedrijven?

Jos Bex

De Sabéniens weten niet waar ze terecht moeten. Het is goed dat de gouverneur van Vlaams-Brabant een belangrijke rol zal spelen bij de informatie over de sociale begeleiding van ex-werknemers van Sabena en toeleveringsbedrijven. Het feit dat zowel de Vlaamse als de federale regering spreken over de rol van de VDAB en outplacement, sticht verwarring. Hoe zal de Vlaamse regering de betrokkenen duidelijke antwoorden geven?

Minister Renaat Landuyt

De Vlaamse regering is de enige regering van dit land die volledig klaar is met de voorbereiding van de sociale begeleiding van het ontslag. Vrijdag is hieromtrent een regeringsbeslissing genomen. Alle ex-werknemers kregen een brief van de VDAB, waarin, naast informatie, een telefoonnummer vermeld is waar alle algemene inlichtingen kunnen verkregen worden. Alle betrokkenen zijn ook automatisch ingeschreven als werkzoekende.

De tewerkstellingscel zal morgen operationeel zijn. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de medewerking van de Waalse en Brusselse tegenhangers van de VDAB. Morgen krijgen de ex-werknemers van Sabena een C4-formulier met informatie hierover. De tewerkstellingscel kan werken met VDAB-personeel, maar het zou beter zijn indien men ook beroep kon doen op een twintigtal HRM-medewerkers van Sabena. Hiervoor is het akkoord van de curatoren noodzakelijk en minister Daems moet de nodige middelen ter beschikking stellen.

Het Tewerkstellingspact, met lokale overheden, de werkgelegenheidsinstellingen van Vlaams-Braba nt en de sociale partners, vergadert momenteel in het stadhuis van Zaventem. Het Herplaatsingsfonds is verantwoordelijk en krijgt voldoende middelen voor outplacement van werknemers van alle failliete bedrijven die na de gewone individuele begeleiding nog geen werk gevonden hebben.

Er is geen bevoegdheidsprobleem tussen de regeringen, we trachten zo goed mogelijk samen te werken. Duidelijk is dat elke vertraging veroorzaakt wordt door andere, maar noodzakelijke partners.

Jos Bex

De werknemers die door de curatoren gevorderd zijn om tijdelijk te komen werken, hebben geen informatie gekregen.

Jan Laurys

De verwarring mag niet onderschat worden : sommigen hebben een ontslagbrief, anderen een C4-formulier, nog anderen hebben geen bericht gekregen. De eerste dag was het genoemde telefoonnummer niet bereikbaar.

Hoeveel geld is nodig voor het Herplaatsingsfonds?

Minister Renaat Landuyt

Wij zorgen voor de basisinformatie en basisdienstverlening. Wij zijn echter afhankelijk van andere partners. Dit sociale drama gebruiken om politieke spelletjes te spelen en verwarring te scheppen, is ongeoorloofd.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Luc Martens aan minister Marleen Vanderpoorten, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen
43 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.