U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Luc Martens aan minister Marleen Vanderpoorten, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen
43 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Martens tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de centra voor lerarenopleiding.

Minister Van Mechelen zal op deze vraag antwoorden.

Luc Martens

Minister Vanderpoorten is blijkbaar van plan om de lerarenopleiding te hervormen binnen de geplande nieuwe associatievorming. Ze plant één centrum voor lerarenopleiding binnen elke associatie. Het moment waarop ze dat idee lanceert verbaast me : volgende zaterdag wordt tijdens een studiedag de doorlichting van de lerarenopleiding besproken. Het voorstel zorgt voor de nodige onrust omdat het zonder voorafgaand overleg de wereld is ingestuurd.

Door per associatie maar één lerarenopleiding te organiseren, bestaat de kans dat het een uniforme opleiding wordt. En dat terwijl minister-president Dewael zich onlangs tegen netvervaging heeft uitgesproken. Past het voorstel van minister Vanderpoorten dan nog in de visie van minister-president Dewael?

Minister Dirk Van Mechelen

Minister Vanderpoorten wil de doorlichting van de lerarenopleiding volgende zaterdag met alle betrokkenen bespreken. Tijdens die studiedag wil ze bovendien geen enkel discussiepunt mijden, dus ook niet het idee om per associatie maar voor één lerarenopleiding te zorgen. Het is de bedoeling van minister Vanderpoorten om de mening van alle partners te kennen om zo tot een parlementair debat te komen.

Luc Martens

Ik betreur de lichtvaardige manier waarop minister Vanderpoorten nieuwe ideeën lanceert. Het leidt alleen maar tot nieuwe problemen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.