U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 oktober 2001, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Kindermans tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over beschermingsmaatregelen naar aanleiding van de vervuiling van de Winterbeek in Tessenderlo.

Gerald Kindermans

In de Winterbeek is er ernstige vervuiling met radioactieve bestraling vastgesteld. Die zou het gevolg zijn van productieactiviteiten van Tessenderlo Chemie. De Vlaamse overheid heeft haar ambtenaren het verbod gegeven om in de buurt van de beek activiteiten uit te voeren. Aan het publiek is er geen enkele informatie gegeven over eventuele risico's. De Vlaamse Milieumaatschappij verwijst bij vragen naar het Mira-rapport van 7 december. Over welke bestraling gaat het? Hoe ernstig is ze? Welke maatregelen heeft het kabinet genomen om de risico's voor de bevolking te beperken? Hoe zal het slib in de Winterbeek verder behandeld worden?

Minister Vera Dua

Ik ben pas enkele dagen geleden op de hoogte gebracht van de tussentijdse onderzoeksresultaten naar het milieu-effect van de activiteiten van het bedrijf Tessenderlo Chemie. Ik heb een task force opgericht die verslag uitbrengt over deze activiteiten en de maatregelen die kunnen worden genomen. Er worden al geruime tijd hoge stralingsdosissen gemeten. Voor het eerst werden ook in de Winterbeek hoge waarden vastgesteld. Ik heb in dit kader minister Duquesne per brief gevraagd om een risico-analyse te laten uitvoeren ten aanzien van personen die beroepsmatig in de Winterbeek aanwezig zijn, zoals rattenvangers, maar ook ten aanzien van iedereen die langs de Winterbeek passeert. Ik heb ook een brief geschreven naar de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf met het dringende verzoek om met mij een afspraak te maken voor een onderhoud over deze aangelegenheid.

Het afdelingshoofd van de afdeling Water van mijn administratie heeft op eigen initiatief aan de muskusrattenvangers gevraagd om voorlopig niet meer in de Winterbeek te werken.

Eenmaal de definitieve resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen we concrete maatregelen kunnen nemen. Ik hoop dan op de steun van dit parlement.

Gerald Kindermans

Uw reactie gaat de goede richting uit. Kwatongen beweerden dat het kabinet de informatie niet vrijgaf om het effect van een verwachte manifestatie door Greenpeace zo groot mogelijk te maken.

Minister Vera Dua

Ik was niet op de hoogte van de plannen van Greenpeace. De enige reden voor onze terughoudendheid is het wachten op de resultaten van de risico-analyse.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Peter De Ridder aan minister Mieke Vogels, beantwoord door minister Vera Dua
10 (2001-2002)
van Carl Decaluwe aan minister Dirk Van Mechelen
12 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.