U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemmingen

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Van Nieuwenhuysen en me-vrouw De Lobel tot besluit van de op 19 september 2001 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de voorwaarden voor het afsluiten van een cultureel verdrag met de Franse Gemeenschap.

Luk Van Nieuwenhuysen

Totnogtoe hebben alle Vlaamse regeringen zich eraan gehouden om geen cultuurverdrag met de Franse Gemeenschap te sluiten zolang de Franse Gemeenschap niet eerst het principe van niet-inmenging en het territorialiteitsbeginsel onderschrijft. De minister-president breekt met deze traditie.

Luc Van den Brande

We zullen ons onthouden over beide met redenen omklede moties. De motivering van de eerste motie is te kort. In de tweede motie wordt het belang van het territorialiteitsbeginsel te weinig beklemtoond. We zijn steeds voorstander geweest van een cultureel akkoord met de Franse Gemeenschap, op voorwaarde dat het territorialiteitsbeginsel zou worden gerespecteerd. Dat is momenteel niet het geval.

- De met redenen omklede motie wordt met 22 stemmen tegen 66 bij 26 onthoudingen niet aangenomen.

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Denys, Hostekint, Holemans en Roegiers tot besluit van de op 19 september 2001 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de voorwaarden voor het afsluiten van een cultureel verdrag met de Franse Gemeenschap.

- De met redenen omklede motie wordt met 67 stemmen tegen 22 bij 25 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.