U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de negatieve beslissing van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds betreffende de uitbreidingsaanvragen van de (semi-) residentiële sector in de gehandicaptenzorg.

Ik kon de beslissing van 29 mei 2001 van de raad van beheer van het Vlaams Fonds inkijken en daarbij stoorde punt 12 me. De raad van beheer beslist namelijk om inzake de uitbreiding zonder onderzoek van de inspectiediensten een collectieve negatieve beslissing te nemen en dat om budgettaire redenen.

Nochtans is het probleem van de wachtlijsten bekend : de vraag naar opvang voor mindervaliden is duidelijk groter dan het aanbod.

Wat zijn de gevolgen van deze beslissing van de raad van bestuur? Kunnen er bijkomende middelen uitgetrokken worden om deze latente problemen te ondervangen?

Minister Mieke Vogels

Het klopt dat er al geruime tijd een structureel tekort aan opvangsplaatsen bestaat in de voorzieningen, ondanks jarenlange investeringen. Er werden 4000 personen met een handicap met een zorgvraag geregistreerd die niet geholpen konden worden : 1200 onder hen kampen zelfs met een dringende zorgvraag. Het aantal zwaar gehandicapten neemt toe : steeds meer personen met een zware handicap kunnen immers overleven dankzij de medische vooruitgang.

Vorig jaar hebben we het aantal plaatsen in de zorgverlening opgetrokken : aan 400 personen werd een persoonsgebonden assistentiebudget verleend; 200 personen kregen bijkomende ambulante begeleiding en 240 personen kregen toegang tot begeleid woning en thuisbegeleiding. Op deze manier bleven er geen middelen over voor bijkomende plaatsen in (semi-)internaten.

Intussen is de bijkomende programmatie voor de komende jaren echter bijna klaar. In de begroting voor 2002 zullen er extra middelen voor uitgetrokken worden. Zo zal het mogelijk worden om aan het structurele tekort tegemoet te komen.

- De heer De Batselier, voorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op.

We hopen dat u erin zal slagen om uw voornemen uit te voeren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.