U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2001, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Steve Stevaert
256 (2000-2001)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot de heer Sevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het communicatiebeleid van de administratie van Wegen en Verkeer.

Jan Van Duppen

Mijn vraag heeft betrekking op de communicatie tussen de administratie van wegen en verkeer en de gemeente- en stadsbesturen. Reeds een hele tijd geleden stuurde het stadsbestuur van Turnhout diverse brieven naar de bevoegde administratie van wegen en verkeer aangaande het dagelijkse kruisen van een viervaksweg. Tot op de dag van vandaag ontving zij hierop echter geen antwoord. Het ging echter zo ver dat zelfs de parochieraad van Zevendonk ook een brief schreef. Echter met het zelfde resultaat tot gevolg. Ik vraag mij dan ook af welke kink er in deze communicatiekabel zit. Zoals men immers ongetwijfeld weet, zijn het immers dergelijke zaken die leidden tot verzuring. Misschien is het ook een primeur dat ik u kan meedelen dat het stadsbestuur van Turnhout, in samenwerking met de burgers, harde acties plant.

Minister Steve Stevaert

Overleg tussen de hogere overheid en stads- en gemeentebesturen is een goede zaak. Voor dit overleg beschikt men over een tweetal instrumenten. In het kader van het mobiliteitsplan heeft men in eerste instantie de gemeentelijke commissie voor mobiliteit. Vervolgens is er ook nog de provinciale commissie voor verkeersveiligheid.

Terughoudend word ik wel als de lokale organisaties zoals bijvoorbeeld de parochieraad en de vereniging van vrijzinnigen rechtstreeks in contact komen met de administratie. Het is het immers het college van burgemeester en schepenen die die taak op zich moet nemen. In dit kader kan ik u trouwens meedelen dat er gisteren overleg heeft plaatsgevonden met de stad Turnhout.

Ik benieuwd naar de harde acties die mogelijks gepland zijn. Ik moet er echter wel voor waarschuwen dat de Vlaamse overheid niet in de plaats kan treden van de steden en gemeenten. Mijn collega Van Grembergen zou dit overigens zeker niet weten te appreciëren.

Jan Van Duppen

Klaarblijkelijk heeft de minister mijn vraag niet begrepen ofwel heb ik mij niet duidelijk genoeg uitgedrukt. De brieven van het stadsbestuur naar de administratie dateren van 16 januari en 14 maart. Men ontving geen antwoord. Dit is dan ook een slecht voorbeeld van communicatie.

Minister Steve Stevaert

De administratie moet uiteraard steeds antwoorden op brieven van steden en gemeenten. Ik zal haar hier dan ook aan herinneren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.