U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juni 2001, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Vera Dua
249 (2000-2001)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Jan Van Duppen tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over het inzamel- en recyclagebeleid voor extreem gevaarlijke stoffen

Jan Van Duppen

Uit een reportage van het Nederlandse televisieprogramma Netwerk blijkt dat bij de schrootverwerking in de Rotterdamse haven vaak zwaar vervuild radioactief afval ontdekt wordt. Indien dergelijk afval in de verbrandingsovens terecht komt, kan dat grote gebieden besmetten. Een aantal bedrijven heeft zelf een detectiesysteem en tracht onder aangifte uit te komen. Er zijn nog tal van andere stoffen die bij kleine hoeveelheden toch heel gevaarlijk zijn. Waarschijnlijk worden ook in ons land dergelijke stoffen in ander afval gemengd. Hoe tracht men hier deze gevaarlijke stoffen te recupereren.

Er is een voorstel van de VN om de overheid verantwoordelijk te stellen voor de ordentelijke inzameling van afval. Een individuele burger is niet verantwoordelijk als hij of zij bommen uit de eerste wereldoorlog aantreft. Dergelijk systeem zou eventueel ook kunnen voor de afvalverwerkers. Wat is uw mening hierover?

Minister Vera Dua

We hebben een strenge reglementering voor de beheersing van de afvalstromen door de Europese richtlijn, het afvalstoffendecreet en de federale regels over radioactiviteit. Allicht proberen een aantal malafide figuren te ontsnappen aan de dure vernietingskosten. Daarom is ook een goede controle en handhaving noodzakelijk. Voor de controle van afvalstromen en -transporten zijn de milieuinspectie en OVAM in samenwerking met de federale politie bevoegd.

Er bestaan nu reeds regels voor de afvalverwerkers. Zo moet de verwerkers van schroot de radioactiviteit meten. Indien de gemeten waarde hoger dan de achtergrondwaarde is, dienen zij het afval te weigeren en een erkende organisatie te verwittigen. Dergelijke procedure bestaat ook voor pesticiden. Om het systeem te verbeteren willen we de aanvaardingsplicht, waarbij producenten verplicht zijn de afvalproducten terug te nemen en te verwerken, uitbreiden tot de gevaarlijke stoffen.

Jan Van Duppen

Ik hoop dat noch u noch wij door dit soort incidenten verder worden gegijzeld. Het invoeren van een terugnameplicht, gekoppeld aan een premie, is een absolute noodzaak.

Als de voormalige Sovjet-Unie voor duizend miljard frank kernafval binnenhaalt en wij onze PCB's inleveren, en andere landen die hiernaartoe kunnen brengen, dan is dit zeer ernstige en gevaarlijke aangelegenheid.

De voorzitter

Het incident is gesloten

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.