U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 6 maart 2001, 14.00u

van Paul Van Grembergen aan minister Bert Anciaux
154 (2000-2001)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Grembergen tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de veiing van de Manteau-bibliotheek.

Paul Van Grembergen

Op 25 maart wordt de bibliotheek geveild van mevrouw Angèle Manteau, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de literaire wereld van Vlaanderen en de Nederlanden. Mijn fractie is bekommerd om wat er precies zal gebeuren met dat patrimonium. De Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en de minister van Cultuur in het bijzonder dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Zijn er besprekingen aan de gang of afspraken gemaakt?

Minister Bert Anciaux

We beschikken noch over een inventaris, noch over beleidsinstrumenten om een daadwerkelijk beleid te kunnen voeren. Aan het eerste wordt gewerkt. We hebben een aantal initiatieven genomen : het Kunsthistorisch Centrum en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Dat is de bovenbouw. Vervolgens worden ook erfgoedconvenants afgesloten met de kunststeden.

Wat het beleidsinstrument betreft werk ik aan een Erfgoeddecreet om de uitvoer van hoogstaand cultureel erfgoed te belemmeren en de aankoop ervan mogelijk te maken. Ik wil dit ontwerp van decreet nog in 2001 indienen in het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat niet alleen de Vlaamse Gemeenschap kan optreden, maar ook andere partners zoals steden, provincies en zelfs privé-personen, mits een overeenkomst over de ontsluiting.

Specialisten vertellen me dat de bibliotheek van mevrouw Manteau eigenlijk geen uitzonderlijke boeken bevat. De opdrachten van de auteurs zijn evenmin belangrijk vanuit cultuur-historisch oogpunt. Er worden echter ook heel wat essentiële documenten en brieven geveild. De Vlaamse Gemeenschap overweegt dan ook stappen te zetten om die aan te kopen of toch minstens in Vlaanderen te houden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.