U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 februari 2001, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de milieu-impact van het geplande mega-serrecomplex in Hoogstraten.

Jan Van Duppen

Na de boeren nu de tuinbouwers uit Hoogstraten. Belgica-plant een dochteronderneming van de Nederlandse firma Holland-plant bedreigt namelijk, vlak naast het centrum van Hoogstraten, met een reusachtig complex van serres 30 hectare grond. Deze serres van 7 meter hoog zullen verlicht worden met 7660 lampen van 400 watt. Hoogstraten zal dan ook waarschijnlijk het enige dorp zijn in Vlaanderen dat vanaf de maan zal te zien zijn. Dag en nacht zal er activiteit zijn. Bovendien komen er naast de serres ook nog onder andere 36 loskades. Wat gaat u doen om te verhinderen dat een dergelijk complex wordt aangelegd in agrarisch gebied? De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft zich immers verzet. De firma heeft echter beroep aangetekend bij uw diensten.

Minister Vera Dua

Ik heb gisteren een beslissing genomen in dit dossier. De procedure laat mij niet toe daar verklaringen over af te leggen vooraleer ik de exploitant ervan op de hoogte heb gebracht. Het spijt me.

Jan Van Duppen

Ik heb daar alle respect voor. Ik hoop alleen maar dat de kerk van Hoogstraten voortaan niet dag en nacht verlicht wordt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.