U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 januari 2001, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Bert Anciaux
105 (2000-2001)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Jan Van Duppen tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de financiële ondersteuning van de Gedichtendag 2001

Jan Van Duppen

Morgen wordt de tweede gedichtendag georganiseerd. Dit is een initiatief vanPoetry International, in Nederland, en van Behoud de Begeerte, in Vlaanderen. Poezie is belangrijk. In sommige taal- en cultuurgemeenschappen worden grote dichters gekoesterd als nationale helden en is een mooi gedicht even relevant als een goed decreet. Nederland voorziet in een subsidie van 2 miljoen frank, Vlaanderen zou 700.000 frank ter beschikking stellen maar dit is nog niet bevestigd. Als dit niet gebeurt zal Behoud de Begeerte het initiatief voor de tweede maal gratis organiseren.

Wat zal de minister doen om de organisatie van deze gedichtendag te ondersteunen? Tot slot zal ik nog het gedicht van Luuk Gruwez voorlezen met als titel : Hoe komt het dat wij niet geliefd zijn, hoewel we daar veel aanleg toe hadden.

- De heer Van Duppen leest het gedicht voor. (Rumoer)

Minister Bert Anciaux

Ik dank de heer Van Duppen voor dit gedicht en de voorzitter omdat hij hiervoor een afwijking op het reglement toestond. Behoud de Begeerte heeft een dossier ingediend waarin ze 727.525 frank vroegen. Wij hebben dat bedrag aan de organisatie toegekend. De Nederlandse Taalunie heeft haar een budget van 424.080 frank gegeven.

Er is een groot verschil met Poetry International. In Nederland worden er veel meer evenementen georganiseerd en krijgt men dus een hogere subsidie en bovendien ook sponsoring. Het Fonds voor de Letteren beslist over de toekenning van een structurele subsidie. Daar mag ik mij niet rechtstreeks mee bezig houden.

Jan Van Duppen

Ik ben beschaamd dat sommige leden van dit parlement het belang van cultuur, taal en poëzie zo laag inschatten dat zij de actualiteitswaarde van een mooi gedicht niet inzien.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.