U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 december 2000, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het gebrek aan behandelings- en verzorgingsmogelijkheden voor geïnterneerden.

Jan Van Duppen

Het programma Spots op Canvas bracht deze week de schrijnende situatie aan het licht van de geïnterneerden in de Kempense vergeetputten. Het tweede onderdeel van de wet van 1964 betreffende de bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers, over de behandeling van de geïnterneerden, is nog steeds niet aangepast. Wat kan de minister doen om de uitstroom van geïnterneerden uit gevangenissen waar ze niet thuishoren te bevorderen? De geïnterneerden moeten behandeld worden in gespecialiseerde psychiatrische instellingen of via projecten van begeleid wonen. Het Vlaams Fonds kan daarbij een belangrijke rol spelen. In de begroting wordt nauwelijks 20 miljoen frank uitgetrokken voor deze problematiek. Dat is lang niet genoeg. Welke initiatieven zal de minister nemen?

Minister Mieke Vogels

Deze problematiek werd al aangekaart tijdens de begrotingsbesprekingen. Morgen zal worden gedebatteerd over het plan justitieel welzijn. Hoewel een en ander voor een groot stuk een federale bevoegdheid is, wil ik mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Op een interministeriële conferentie werden door de vorige regering in dit kader afspraken gemaakt tussen de ministers van Justitie, Volksgezondheid en Sociale Zaken. Uiteindelijk werd echter geen definitief akkoord bereikt. Aangezien dit soort problemen behandeld wordt via interkabinettenoverleg, is het debat stilgevallen naar aanleiding van de regeringswissel. In maart 2000 werd een interministeriële conferentie georganiseerd waarbij de problematiek opnieuw op tafel kwam. In het voorjaar van 2001 zullen nieuwe projecten worden op poten gezet waarbij geïnterneerden worden opgevangen in zogenaamde medium-care-afdelingen van psychiatrische instellingen. De behandeling van de geïnterneerden gaat daarbij gepaard met een bescherming van de samenleving. Een en ander wordt gefinancierd door de federale overheid. Bijkomende zorgen zullen door de gemeenschappen worden betaald. Via een protocolakkoord wordt de samenwerking tussen de verschillende overheden georganiseerd. De Vlaamse instellingen zullen de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken.

Voor het integraal plan justitieel welzijn werd 20 miljoen frank uitgetrokken. Vorige week is dit plan opnieuw voorgelegd aan de regering. Mijn collega's hebben zich ertoe verbonden om middelen uit te trekken op de begroting voor hun eigen bevoegdheden. Onder meer vanuit Bloso en Cultuur kunnen in dit verband inspanningen worden gedaan. De 20 miljoen frank zal worden geïnvesteerd in proefprojecten in een pilootregio : Antwerpen en de Kempen. Tijdens de commissiebespreking van morgen kan uitgebreid over dit plan worden gedebatteerd.

Dat het zolang geduurd heeft voordat er maatregelen worden genomen heeft te maken met de hype rond de zaak-Dutroux. De media hebben de tolerantie van de bevolking tegenover geïnterneerden niet bepaald in de hand gewerkt. De vorige regering heeft van deze problematiek dan ook geen prioriteit gemaakt.

Jan Van Duppen

Als de geïnterneerden niet op een aangepaste manier worden behandeld, dan vormen ze een tijdbom als ze opnieuw in de maatschappij terechtkomen. Het komt er dus op aan om te zorgen voor een correcte behandeling. Twintig miljoen frank is lang niet voldoende : er is wellicht ongeveer 1,5 miljard frank nodig.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Ria Van Den Heuvel aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Renaat Landuyt
81 (2000-2001)
van André Van Nieuwkerke aan minister Marleen Vanderpoorten
83 (2000-2001)
van Luc Martens aan minister Marleen Vanderpoorten
84 (2000-2001)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.