U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 november 2000, 14.00u

De voorzitter

Antibioticagebruik in de veeteelt in het kader van de gezondheidspreventie

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het antibioticagebruik in de veeteelt in het kader van de gezondheidspreventie.

Jan Van Duppen

Het is een goede zaak dat u de campagne van de federale regering over het antibioticagebruik op radio en televisie ondersteunt met affiches die onder artsen en apothekers verspreid worden. Het onoordeelkundige antibioticagebruik is immers verantwoordelijk voor de toenemende resistentie. Een tweede probleem is evenwel dat er residu's van antibiotica voorkomen in de voeding. Meer bepaald in de vleessector wordt er kwistig met antibiotica omgesprongen om de groei te stimuleren en om zogenaamd preventief te handelen in kippen- en varkensstallen. De stalen genomen door Testaankoop bevestigen dat op twee jaar tijd de residuen verdrievoudigd zijn. Wat doet u om ook in die sector maatregelen voor te stellen?

Minister Mieke Vogels

Op de interministeriële conferentie over Gezondheid hebben de federale en gemeenschapsministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken afgesproken dat we een langdurige campagne gaan voeren om het gebruik van antibiotica om te buigen : niet langer preventief gebruiken maar wel niet als het niet moet. Gebruik van antibiotica is een veelverspreid kwaad bij ziekenhuis- en huisartsen, apothekers en veeartsen. Positief is dat de verschillende gemeenschappen en de federale regering de campagne financieren. Het is de bedoeling dat we de algemene affiche gaan differentiëren volgens de verschillende doelgroepen. De kwaliteit van het voedsel en het gebruik van middelen voor dieren behoren evenwel niet tot mijn bevoegdheid. Het zijn bevoegdheden van respectievelijk de minister van Volksgezondheid en de minister van Landbouw. Op de interministeriële conferentie kunnen we wel de nadruk leggen op prioritaire doelgroepen zoals de veeartsen. Wat de preventieve gezondheidszorg betreft zal Vlaanderen samenwerken met de huisartsen en apothekers, en het antibioticagebruik opnemen in het kwaliteitsdecreet.

Jan Van Duppen

Ik hou mijn hart vast als de nieuwe resultaten over de hoeveelheid residu's van antibiotica in het vlees kenbaar gemaakt worden. Een onderdeel van preventief gezondheidsbeleid is ook het gebruik van antibiotica te stoppen in samenwerking met de federale collega's.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.