U bent hier

Trees Merckx-Van Goey

Het is een goede zaak dat u een poging doet om de Gezondheidsraad te betrekken bij de raad van bestuur van het WTA-instituut via een amendement. Ik begrijp echter de nieuwe verdeling van de mandaten van de raad van bestuur niet. In het oude voorstel waren er vier mandaten gereserveerd voor de VRWB, twee voor de SERV en twee voor de MINA-raad. U wil nu aan elk orgaan slechts twee mandaten toekennen. Op die manier lijkt de optelsom van het aantal mandaten het eenvoudigste. Toch is een dergelijke verdeling niet zonder gevolgen. De VRWB, het overkoepelende orgaan voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksbeleid, wordt op die manier op gelijke voet gesteld met bijvoorbeeld de MINA-raad. Dat is toch eigenaardig voor een instelling die zich vooral met wetenschappelijk onderzoek moet bezighouden.

De onafhankelijkheid van het instituut is noodzakelijk voor een goed functioneren. Daarom vind ik het spijtig dat de helft van de leden van de zogenaamd onafhankelijke raad van bestuur parlementairen zijn. Bovendien is in uw voorstel de voorzitter van de raad van bestuur ook een parlementslid. Omdat ik dat gevaarlijk vind voor de onafhankelijke positie van het WTA-instituut, heb ik ook gepleit voor een wetenschapper als voorzitter. Door de vermindering van het aantal leden van de VRWB, de enige wetenschappelijke waarborg van het instituut, zet u de onafhankelijkheid van het instituut op het spel. In tegenstelling tot mijn verklaring gisteren dat we uw amendement zouden goedkeuren, zullen we dat niet doen. We keuren wel het hele decreet goed.

Dirk Holemans

De oprichting van het WTA-instituut is belangrijk. We komen tegemoet aan de verzuchtingen van mevrouw Merckx-Van Goey. We hebben er geen probleem mee om een evenwichtige vertegenwoordiging voor te stellen.

- Het amendement op artikel 8 wordt niet aangenomen.

- Artikel 8 wordt aangenomen.

- Het amendement van de heer Holemans c.s. op artikel 9 wordt aangenomen.

- Het amendement van mevrouw Merckx-Van Goey op artikel 9 wordt niet aangenomen.

- Het aldus geamendeerde artikel 9 wordt aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.