U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 13 juni 2000, 14.30u

van Herman De Loor aan minister Renaat Landuyt
299 (1999-2000)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Loor tot de heer Landuyt, Vlaams minister van werkgelegenheid en toerisme, over de herstructurering van het bedrijf Gates Europe in Erembodegem.

Herman De Loor

De directie van Gates Europe verspreidde afgelopen vrijdagvoormiddag een mededeling waarin eufemistisch werd melding gemaakt van een herstructurering van het bedrijf. Eigenlijk gaan 280 van de 317 arbeiders en bedienden van de afdeling rubberen riemen die verplaatst wordt naar Polen, tegen 2001 hun job verliezen. In de streek van Aalst, die niet veel nijverheid meer telt en waar veel mensen leven van pendelarbeid, is dit nieuws ingeslagen als een bom.

Werd u als minister voldoende en op tijd geïnformeerd over de sluiting van de afdeling? Kreeg het bedrijf in het verleden overheidssteun? Welke stappen of initiatieven denkt u te nemen om de afdeling rubberen riemen in Erembodegem te houden?

Minister Renaat Landuyt

Vorige vrijdag kreeg ik tijdens de zitting van de ondernemingsraad telefonisch informatie van de bedrijfsleiding over een herstructureringsplan 2001-2002. Bedoeling is dat de hoofdzetel in Erembodegem blijft, terwijl de afdeling rubberen riemen inderdaad verhuist naar Oost-Europa. Daarbij worden 285 werknemers, onder wie 240 arbeiders, ontslagen. Blijkbaar heeft de directie de wet, die tot stand is gekomen naar aanleiding van de Renault-zaak, totnogtoe nauwgezet nagleefd. Voorts kreeg het bedrijf vanuit de VDAB, wat mijn bevoedgheidsterrein is, geen overheidssteun, noch inzake opleiding noch inzake individuele beroepsopleiding. Momenteel is verder sociaal overleg aan de gang over de geplande herstructurering en ik wil dat overleg alle kansen geven. Daarom neem ik vooralsnog zelf geen initiatieven.

Herman De Loor

Ik begrijp dat de heer minister vanuit deontologisch standpunt nu nog niet kan tussenkomen in het lopende sociaal overleg. Toch durf ik aandringen om de zaak op de voet te volgen en er alles aan te doen om de afdeling rubberen riemen in Erembodegem te houden. Voor onze streek is dat van groot belang.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

Wij komen opnieuw bijeen op dinsdag 20 juni 2000 om 11.30 uur en 14.30 uur en op woensdag 21 juni 2000 om 10 uur en 14 uur. (Instemming)

- De vergadering wordt gesloten om 15.14 uur.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.