U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 juni 2000, 14.00u

van Miel Verrijken aan minister Bert Anciaux
289 (1999-2000)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Verrijken tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de schending van het Ensor-monument in Oostende.

Miel Verrijken

Alle figuren die James Ensor karikaturaal afgebeeld heeft, hebben eindelijk wraak genomen. Vorige zaterdag hebben ze zijn beeld van het voetstuk gelicht om het te vervangen door een vertegenwoordiger van de dynastie van Saksen-Coburg. Het was een echte beeldenstorm van het establishment. Men moet respect hebben voor kunstenaar, zeker op een dergelijke ideale plaats en als zijn genie zo groot is. Men moet kunstenaars en hun nagedachtenis met rust laten.

Wat gebeurd is, overtreft het betamelijke. Ik wijs er alleen maar op dat het einde van Grieken en Romeinen nabij was toen men de godenbeelden begon te vervangen door beelden satrapen en andere machthebbers. De afbraak van het Ensorbeeld luidt het einde van het establishment in. Ik weet niet wat de minister daaraan gaat doen, maar ik wens hem het beste.

Minister Bert Anciaux

Uit de schriftelijke toelichting blijkt dat de heer Verrijken van mij een eerherstel voor Ensor verwacht. Ik was zaterdag niet uitgenodigd en was dat wel het geval geweest, dan was ik niet op die uitnodiging ingegaan. IK behoor niet tot dat soort establishment.

Het beeld van Ensor is niet afgebroken, maar staat tijdelijk in het Museum voor Schone Kunsten. Het wordt teruggezet op zijn oorspronkelijke plaats. Het borstbeeld dat nu op de zeedijk geplaatst is, zal de tijd niet doorstaan, want het heeft te lijden van stormweer en van zoute zeelucht. Ik heb gisteren een bezoek gebracht aan Oostende en heb een eresaluut gebracht aan het monument van Ensor. Ik ben ervan overtuigd dat de musea in Oostende heel wat inspanningen doen voor Ensor. Zo wordt onder meer de tuin van Ensor hersteld in de oorspronkelijke toestand, zoals hij die zelf had opgebouwd. Dat is belangrijker dan de tijdelijke verwijdering van het beeld. Zodra de bouwvergunning afgeleverd is, wordt het beeld teruggeplaatst in het Leopoldpark.

Miel Verrijken

Ik ken het lot van kunstwerken die in de reserve van de musea geplaatst worden. Dat is het vagevuur voor beelden die hun einde vinden in de gieterij. We moeten waakzaam blijven. Als het beeld op zijn oorspronkelijke plaats wordt gezet, zal dat van de monarch dan belanden in de tuin van Ensor of in de reserve van het museum?

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.