U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 juni 2000, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Jos Stassen tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de kritiek van de minister op het Zilverfonds en zijn alternatief Zilvervloot-voorstel.

Jos Stassen

Vorige week konden we in de krant bij een zeer charmante foto van de heer Anciaux een kritiek lezen op het Zilverfonds. De uitdaging van de vergrijzing mag volgens de minister niet ten koste gaan van de huidige generatie. Het Zilverfonds moet worden vervangen door een Zilvervloot. Hoe moeten we de kritiek van de minister interpreteren? Trekt hij ten strijde tegen het Zilverfonds? Wat is het alternatief? Kunnen we die gegevens krijgen zodat we daarover een discussie kunnen voeren?

Minister Bert Anciaux

In die persbabbel heb ik meteen beklemtoond dat ik niet geloof dat de jonge generatie de Piet Hein van het Zilverfonds zal willen zijn. Er moet solidariteit zijn tussen de generaties, maar dat verhaal is te eenvoudig. Het debat moet over meer gaan dan over de pensioenen alleen. De generaties die mee moeten betalen, moeten ook een plaats krijgen in het debat. Uiteraard moet er een ouderenbeleid zijn, maar dat betekent niet dat we de andere uitdagingen van de toekomst en een jongerenbeleid uit het oog mogen. Ouderen zijn niet alleen bekommerd over pensioenen. Ze hebben ook oog voor milieu, onderwijs en cultuur. Ook zij zijn solidair met de andere generatie.

Het doel van mijn boodschap was om een eerlijk debat af te dwingen om te vermijden dat we verzanden in een al te eenzijdig beleid. Er moet meer aandacht zijn voor de jongere generatie.

De solidariteit moet wederkerig zijn, niet alleen inzake geld maar ook inzake respect en aandacht voor de jeugdcultuur. Dat is een vorm van wederkerige solidariteit die ik graag tot stand zou zien komen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.