U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 juni 2000, 14.00u

van Guy Swennen aan minister Mieke Vogels
287 (1999-2000)
De voorzitter

Aan de orde is de acuele vraag van de heer Guy Swennen tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen over de problematiek van de ouderenmishandeling.

Guy Swennen

In het arrondissement Aalst-Oudenaarde werd een pilootproject opgestart rond ouderenmishandeling. Het is een initiatief van het algemeen welzijnswerk Zuid-Oost-Vlaanderen en hat gaat concreet om een meldpunt. Het initiatief wordt verder gesubsidieerd door de provincie en kwam er op vraag van de seniorenraad van Zottegem.

In de berichtgeving over het meldpunt zijn er twee dingen die mij opvallen en verontrusten. Het meldpunt, dat één week oud is, heeft al een tiental klachten ontvangen en twintig percent van de zestig plussers zou geconfronteerd worden met vormen van geweld. Dat is althans de te toetsen thesis.

Heeft de minister zicht op de gevallen van mishandeling van ouderen zowel thuis als in rusthuizen? Heeft ze voldoende instrumenten om het aantal gevallen in kaart te brengen? Moet ze, gezien de ernst van de zaak, niet anticiperen op dergelijke initiatieven en streven naar een veralgemening van de meldpunten? In de beleidsnota heb ik daarover immers niet direct iets gevonden.

Minister Mieke Vogels

Het initiatief in Zottegem is mij bekend. Het doel is misbruiken thuis en in rusthuizen op te sporen. Er bestaat ook al jaren een infofoon rusthuizen. Dat is een infolijn bij de administratie die zeer goed werkt. Het aantal klachten via die infofoon komt echter niet in de buurt van de cijfers die de heer Swennen suggereert. Ik heb wel een vermoeden waar die klachten vandaan komen. Jaren geleden liet mevrouw Miet Smet een studie uitvoeren die peilde naar mishandeling en onveiligheidsgevoelens bij ouderen. Twintig percent van de deelnemende ouderen meldde toen inderdaad in meerdere of mindere mate last te hebben van onveiligheidsgevoelens of van mishandeling. Maar van echte mishandeling was slechts bij twee percent van de populatie sprake. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen probleem is. De administratie moet de cijfers verder preciseren.

De grote oorzaak van fysieke mishandeling van bejaarden heeft te maken met stress. In instellingen heeft men te maken met onderbezetting en mantelzorgers kunnen de toestand soms niet meer aan. Het Vlaams interprofessioneel akkoord is een stap om de arbeidsdruk te verminderen. Verder zijn er in diensten voor gezondheidszorg een aantal cursussen voor personeel dat aan huis komt om tekenen van mishandeling te leren herkennen. Verder wordt er ook een klimaat geschapen waarin mantelzorgers kunnen melden dat ze de situatie niet meer aankunnen.

Het pilootproject is een goed initiatief, maar het is te vroeg om andere dergelijke initiatieven te nemen in Vlaanderen. Eerst willen we de resultaten van dit meldpunt evalueren. Ondertussen blijven we onze eigen infofoon handhaven.

Guy Swennen

De infolijn heeft betrekking op de rusthuizen. Het enige wat heel onduidelijk blijft, is de situatie van ouderen thuis.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.