U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, over de eventuele uitwerking van een basisdecreet inzake de toegankelijkheid tot Internet en de informatietechnologie, in afwachting van de realisatie van een Vlaams multimediaplatform door de VRT.

Jan Van Duppen

Ik ben verrast door de persmededeling van minister Van Mechelen en minister-president Dewael. Tijdens hun studiereis naar de Verenigde Staten zijn ze op het schitterende idee gekomen om via een e-mediaplatform van de VRT en Telenet ervoor te zorgen dat de Vlaamse burgers op een efficiënte en goedkope manier toegang krijgen tot het world wide web. Ik ben blij met dat voorstel.

De hardware die daarvoor nodig is, met name het nieuwe televisietoestel, kost 100.000 frank en gaat 5 tot 7 jaar mee. Dat betekent dat de structurele voorwaarden pas na 12 jaar vervuld zullen zijn. De vraag rijst dan ook of het parlement in afwachting daarvan geen basisdecreet dient uit te werken waarin het basisrecht voor de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie, meer bepaald telefoon, televisie, radio en Internet, gegarandeerd wordt. Voorts hoop ik dat het niet gaat om een vorm van schooltelevisie. Ik had daarover graag uw mening.

Minister Dirk Van Mechelen

Ik kan u geruststellen : het gaat niet om schooltelevisie, integendeel. Het e-serviceplatform wil alle Vlaamse burgers toegang verlenen en zal door de Vlaamse regering gebruikt worden voor informatie en communicatie.

De toegang tot het Internet wordt momenteel belemmerd door de prijsstructuur. De essentie is dan ook de verlaging van de telefoontarieven om toegang te krijgen tot het Internet. Daarvoor moet er een oplossing gevonden worden. Het decreet van 1995 dat Telenet in Vlaanderen mogelijk maakt, is alvast een eerste stap om betaalbare telefoontarieven te garanderen.

Voorts is het belangrijk om een toegankelijke drager te kiezen. Het televisietoestel is het ideale ontvangsttoestel om de burger op middellange termijn toegang te verlenen tot de informatie- en communicatietoestel. Op korte termijn is het de setupbox die daarvoor zorgt.

Op het eerste zicht is er geen nood aan een basisdecreet. Ik onderschrijf uiteraard uw idee van een universele dienstverlening. Ik laat uw voorstel onderzoeken en als blijkt dat u gelijk hebt, zal ik er gevolg aan geven.

Jan Van Duppen

Een schoktherapie kan bijvoorbeeld zijn dat u één miljoen Vlamingen gratis toegang verleent tot Telenet als ze bereid zijn om een opleiding te volgen. Webmining is bijvoorbeeld een piste die onderzocht kan worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.