U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 april 2000, 14.00u

van Johan Sauwens
158 (1999-2000) nr. 1
De voorzitter
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Jos Stassen
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Eric Van Rompuy
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten

Het blijft een open vraag hoe men het binnenlands bestuur gaat organiseren in deze staatsstructuur.

Een doelmatig en klantgericht bestuur wordt prominent als doelstelling gesteld. Iedereen is het daarmee eens. Elke politieke mandataris kan daarmee instemmen, maar het is niet voldoende om dat alleen maar te poneren met veel overtuiging. Men dient ook de nodige maatregelen te nemen om dat te realiseren. Typerend is bijvoorbeeld het gebrek aan leesbaarheid van de brieven die naar de burger verstuurd worden. Vaak is er een hele verzameling staatsbladen nodig om een bericht van de overheid te begrijpen. De terminologie is onduidelijk en de behandelende ambtenaar is niet altijd te bereiken.

In die context kan de uitbouw van een eerste loket bij de gemeenten gunstig zijn. Voor de klantvriendelijkheid is dat zeker aan te bevelen. De CVP heeft de de gemeenten als een eerste aanspreekpunt voor de burger voorgesteld. Wie vragen aan de overheid wil stellen, moet daarvoor terechtkunnen op de gemeente. De vraag rijst echter hoe dat in de praktijk gerealiseerd kan worden. Men moet er immers voor opletten om van een dergelijk loket geen bron van frustratie te maken. De burger mag niet de indruk krijgen dat hij in het loket op al zijn vragen onmiddellijk een antwoord zal krijgen, want de gemeenten zullen als eerste met de vinger gewezen worden als iets niet naar behoren functioneert. Dat moet absoluut vermeden worden. Waarom kunnen er bijvoorbeeld geen zitdagen van gewestelijke ambtenaren georganiseerd worden?

De oprichting van een geïntegreerd loket mag evenmin suggereren dat de gemeente op alle mogelijke vragen een pasklaar antwoord heeft. Het is dan ook aangewezen dat dergelijke verwachtingen niet gecreëerd worden. De gemeente kan wel de toegangspoort zijn tot de andere overheden. Volgens de ministermag een geïntegreerd loket niet los gezien worden van de uitbouw van een sociaal huis. Momenteel is het niet duidelijk welke weg er met dat sociaal huis ingeslagen zal worden. Wat is de bedoeling ervan? Wat is er volgens de minister verkeerd met de huidige werking van de OCMW's? Wat schort er volgens hem aan de verhouding tussen de gemeente en het OCMW?

De minister moet duidelijk maken dat hij in de nodige financiële middelen wil voorzien als hij de gemeenten inschakelt als volwaardige eerstelijnsoverheid. De volledige dotatie van het Gemeentefonds zal daartoe niet volstaan. Er zal een ingrijpende verhoging van de financiering nodig zijn.

De rol van eerstelijnsoverheid heeft ook gevolgen voor het personeel. Als gemeenten een dergelijke rol moeten vervullen, moeten ze ook bereikbaar zijn buiten de normale werkuren. Ik merk op dat dat al het geval is bij alle Vlaamse gemeentebesturen. Als de mogelijkheden daartoe uitgebreid worden, moet ook rekening gehouden worden met de mogelijke kosten ervan. Als politiediensten zaterdagvergoedingen ontvangen, dan moet dat ook aan andere personeelsleden van de gemeente die op zaterdag werken, uitbetaald worden. Dat houdt in dat de rigiditeit van het statuut doorbroken moet worden. Op die manier wordt dat een zeer dure aangelegenheid. Hoe zal de minister dat financieel compernseren? Hoe worden de plannen uiteindelijk gefinancierd?

Ik vestig ook de aandacht op de aangekondigde hervorming van het Gemeentefonds en het Investeringsfonds. De minister wil de verdelingscriteria van die fondsen herbekijken op basis van een hele reeks principes. Daarmee raakt hij een zeer delicaat punt aan. Over de werking van dergelijke grote fondsen valt heel wat te zeggen en iedereen heeft een mening over de manier waarop de werking verbeterd kan worden. Het valt evenwel te betwijfelen of de regering enig resultaat zal boeken. Momenteel is ze er alleen in geslaagd om heel wat onrust te creëren bij de lokale besturen. De verdelingscriteria van de grote fondsen zijn op zeer delicate evenwichten gebaseerd en er kan voorspeld worden dat wijzigingen aan die fondsen allerhande tegenstellingen tussen de verschillende lokale besturen aan de oppervlakte zullen brengen.

Hoe gaat de minster de aangekondigde wijzigingen doorvoeren? Is er een bepaalde termijn vooropgesteld? Gaan de wijzigingen gebeuren op basis van onduidelijke criteria? Hoe ziet de minister de evolutie van de gemeentelijke financiën? De gemeenten worden geconfronteerd met onder meer de nieuwe CAO's voor hun personeel, de politiehervorming, de liberalisering van de energiesector die aan hun dividenden knaagt en de regularisering van de nepstatuten. Hoe kunnen ze de financiële lasten daarvan dragen?

Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
André Moreau
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Eric Van Rompuy
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Joachim Coens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Riet Van Cleuvenbergen
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Hilde De Lobel
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Cis Schepens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Hilde De Lobel
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Gilbert Van Baelen
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Hilde De Lobel
Tekstfragment nog niet beschikbaar.Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Gilbert Van Baelen
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
De voorzitter
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Minister Johan Sauwens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Hilde De Lobel
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Herman De Loor
Tekstfragment nog niet beschikbaar.Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Dirk Holemans
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Dirk De Cock
Tekstfragment nog niet beschikbaar.Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Dirk De Cock
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Dirk De Cock
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Hilde De Lobel
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Eric Van Rompuy
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Dirk De Cock
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Anny De Maght-Aelbrecht
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Hilde De Lobel
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Anny De Maght-Aelbrecht
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Minister Johan Sauwens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Mark Van der Poorten
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Minister Johan Sauwens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Dirk De Cock
Tekstfragment nog niet beschikbaar.Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Anny De Maght-Aelbrecht
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Minister Johan Sauwens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.Tekstfragment nog niet beschikbaar.Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Francis Vermeiren
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
Minister Johan Sauwens
Tekstfragment nog niet beschikbaar.
De voorzitter
Tekstfragment nog niet beschikbaar.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.